vår bana

Rörken Motorstadions gokartbana ligger en bit in på Rörkenvägen, strax efter motocrossbanan.

Rasbo MK har funnits sedan 1960 men gokartbanan fick ett jättelyft 2020 då hela banan breddades och asfalterades om. Banan räknas som en av Sveriges bästa och därför fick klubben i uppdrag att arrangera SM i karting 2021.

Banslingan hyrkartarna kör på är ca 850 meter lång och 8-10 meter bred. Det finns gott om plats när det är race och omkörningar kan ske i princip överallt på banan. Toppfarten är ca 75 km/tim med hyrkartar och över 100 km/tim med tävlingskartar.